Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 2020

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

VACO sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu stworzenia zintegrowanego i zautomatyzowanego systemu zabezpieczania obiektów przemysłowych i handlowych przed szkodnikami (RPDS.01.02.01-02-0035/20) w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałania 1.1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schematu 1.2.A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Numer umowy: RPDS.01.02.01-02-0035/20-00

Wartość projektu: 2 226 305,82 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 804 554,37 zł

Celem projektu jest ugruntowanie pozycji lidera w branży poprzez zwiększenie aktywności badawczo rozwojowej oraz zwiększenie intensywności prac rozwojowych.

Efektem projektu będzie opracowanie i wdrożenie do działalności gospodarczej nowych – innowacyjnych w skali kraju – produktów i technologii.

Projekt dofinansowany przez Unii Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Bezpieczeństwo sanitarne i zarządzanie ryzykiem związane z występowaniem szkodników.

ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław

Infolinia 801 801 570

NIP 894-14-42-800
KRS 0000262000

ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław

Helpline 801 801 570

NIP 894-14-42-800
KRS 0000262000

KRS 0000262000, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy wpłacony w całości: 470 000 zł, NIP 894 14 42 800

Copyright © 2023 VACO sp. z o.o. 

VACO sp. z o.o
Private share company, registered in the District Court of Wrocław - Fabryczna, VI Commercial Department,
Registration No. (KRS): 0000262000 , Tax ID (NIP): 894-14-42-800, The share capital: 470 000,00 PLN, fully paid up.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem