Rzetelni i skuteczni. Zarządzamy ryzykiem w biznesie.

Chronimy wizerunek i reputację marek z różnych branż.


Wspieramy klientów ze wszystkich sektorów gospodarki w budowaniu przewagi konkurencyjnej opartej o bezpieczeństwo sanitarne.

Zarządzamy ryzykiem w biznesie. Prowadzimy działania zapobiegające, ograniczające bądź eliminujące wystąpienia ryzyka. Wspieramy firmy w ograniczaniu zagrożeń, które mogą stać się źródłami potencjalnych strat.

Jakie rodzaje ryzyka ograniczamy

Ryzyko skażenia produkcji

Ograniczamy ryzyko zanieczyszczenia produktu szkodnikami oraz substancjami służącymi do ich zwalczania. Zmniejszamy ryzyko wycofania partii towarów z rynku, wzmożonych kontroli sanitarnych, wstrzymania produkcji.


Ryzyko strat infrastrukturalnych

Określamy wytyczne do właściwego zabezpieczenia obiektów ograniczające ryzyka uszkodzeń sieci elektrycznych i informatycznych, maszyn produkcyjnych, struktury ścian, podłóg i dachów.


Ryzyko utraty ciągłości działania

Ograniczamy ryzyko związane z koniecznością zaprzestania działalności produkcyjnej w skutek zanieczyszczenia produktu lub uszkodzeń urządzeń.


Ryzyko epidemii

Ograniczamy warunki sprzyjające bytowaniu szkodników. Eliminujemy szkodniki roznoszące patogenne mikroorganizmy takie jak: bakterie, grzyby, wirusy mogących powodować choroby, m. in.: salmonellozę, grzybicę, gruźlicę, leptospirozy, riketsjozy, dur powrotny, przenoszenie pasożytów m.in. tasiemce, glisty, pchły.


Ryzyko strat bezpośrednich

Nasze działania mają na celu ograniczanie uszkodzeń lub zanieczyszczeń powodowanych przez szkodniki w magazynowanych półproduktach, towarach i produktach gotowych.


Ryzyko związane z nieprzestrzeganiem prawa

Zapewniamy firmom prawidłowość procesu monitorowania i zwalczania szkodników. Stosowana technologia i kompletność prowadzonej dokumentacji związanej z usługą, ogranicza ryzyko kar, mandatów, negatywnych wyników audytów kontrolujących.


Ryzyko strat finansowych i zamknięcia obiektu

Zaprojektowanie skutecznego systemu monitoringu szkodników i profilaktyka w ich zwalczaniu ogranicza ryzyko utraty wartości produktów i firmy. Kontrola i cykliczne planowanie działań utrzymujących najwyższy stopień skuteczności systemu zabezpieczenia przed stratami finansowymi, przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej naszych partnerów.


Jakie firmy wspieramy naszym działaniem?

VACO współpracuje od 20 lat z firmami z różnych sektorów gospodarki. Realizujemy projekty, które z racji wymagań kapitałowych i organizacyjnych nie są możliwe do realizacji przez mniejsze podmioty.
Tworzymy nową jakość usług, wprowadzamy niestosowane do tej pory w Polsce standardy obsługi firm o strukturze rozproszonej.

Posiadamy głęboką wiedzę o zagrożeniach związanych z brakiem higieny w przemyśle spożywczym, sieciach handlowych, w zakładach farmaceutycznym. Opracowujemy skuteczne systemy monitoringu i zabezpieczania obiektów przemysłowych, gastronomicznych i instytucji publicznych.
Wspieramy duże przedsiębiorstwa działające w strukturze rozproszonej i pojedyncze zakłady.

Zapewniamy klientom prawidłowość procesu monitorowania i zwalczania szkodników, zgodnie z obowiazującymi przepisami prawa.

Skutecznie. Odpowiedzialnie. Bezpiecznie.

Jak działamy?

Zgodnie z Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością

System Zarządzania Jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny jest z wdrożonymi w VACO normami: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 45001:2018, EN 16636:2015. Wdrożenie Systemu orientuje nas na ciągłe doskonalenie i ulepszanie organizacji naszej pracy. Wymagają tego rosnące oczekiwania klientów i audytorów.


Elastycznie

Systemy zabezpieczeń projektujemy zgodnie ze specyfiką każdego zakładu. Uwzględniamy położenie geograficzne obiektu, jego unikalność i specyfikę prowadzonej działalności.

Świadczymy najwyższy standard usług

Wspólnie z Komitetem Technicznym CEN/ TC 404 Polskiego Komitetu Normalizacji współtworzyliśmy polską normę EN 16636:2015. W 2016 roku uzyskaliśmy certyfikat zgodny z normą EN 16636:2015. Potwierdza on najwyższą, zgodną z wymogami europejskimi jakość świadczonych przez nas usług deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji.


Zgodnie z prawem

Wspieramy klientów w kwestiach prawnych i merytorycznych, dzięki czemu nie ryzykują kar, mandatów czy też negatywnych wyników audytów kontrolujących obszar działania VACO. Wspomagamy klientów w realizacji celów biznesowych i uzyskaniu przewagi konkurencyjnej.

W jakich branżach działa VACO Part of Rentokil?

 • Cukiernictwo
 • Produkcja słodyczy
 • Piekarnictwo
 • Przemysł mleczarski
 • Przetwórstwo rybne
 • Zakłady mięsne
 • Przetwórstwo owocowo-warzywne
 • Sieci handlowe
 • Browary i słodownie
 • Hotelarstwo
 • Gastronomia
 • Zakłady przemysłowe
 • Farmacja i kosmetyka
 • Szpitale
 • Uzdrowiska
 • Instytucje publiczne
 • Budynki biurowe
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • Handel
Bezpieczeństwo sanitarne i zarządzanie ryzykiem związane z występowaniem szkodników.

ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław

Infolinia 801 801 570

NIP 894-14-42-800
KRS 0000262000

ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław

Helpline 801 801 570

NIP 894-14-42-800
KRS 0000262000

KRS 0000262000, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy wpłacony w całości: 470 000 zł, NIP 894 14 42 800

Copyright © 2023 VACO sp. z o.o. 

VACO sp. z o.o
Private share company, registered in the District Court of Wrocław - Fabryczna, VI Commercial Department,
Registration No. (KRS): 0000262000 , Tax ID (NIP): 894-14-42-800, The share capital: 470 000,00 PLN, fully paid up.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem