Usługi deratyzacji - Deratyzacja ogranicza ryzyka związane z zagrożeniami biologicznymi dla zdrowia ludzi i hodowli zwierząt.

DERATYZACJA – zwalczanie gryzoni

Skuteczna deratyzacja jest zabiegiem mającym na celu zwalczanie wszelkiego rodzaju gryzoni takich jak myszy i szczury.

Gryzonie stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Szczury i myszy przyczyniają się do rozprzestrzeniania się groźnych chorób zakaźnych. Gryzonie powodują również szkody gospodarcze, zanieczyszczając i niszcząc żywność oraz surowce. Powodują również uszkodzenia urządzeń i maszyn produkcyjnych. Gryzonie potrafią również dokonać poważnych zniszczeń instalacji elektrycznych, informatycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodno-kanalizacyjnych oraz konstrukcji budynków.

Zabieg deratyzacji przeprowadza się za pomocą środków chemicznych lub fizycznych. Przy zabiegach deratyzacji wewnątrz obiektów do zwalczania gryzoni najczęściej stosuje się urządzenia mechaniczne, takie jak pułapki żywołowne służące do odławiania gryzoni oraz pułapki zatrzaskowe. Na zewnątrz budynków używa się stacji deratyzacyjnych, w których stosowane są preparaty deratyzacyjne o stałej formulacji oparte na substancjach wabiących oraz substancji czynnej, zazwyczaj są to antykoagulanty – warfaryny.

Eliminowanie drobnoustrojów
Deratyzacja - zwalczanie gryzoni

Obowiązek deratyzacji obejmuje obiekty takie jak:

  • zakłady wytwarzania i przetwórstwa żywności,
  • budynki wielolokalowe podpiwniczone,
  • lokale gastronomiczne,
  • obiekty handlowe branży spożywczej,
  • magazyny żywności i płodów rolnych,
  • gospodarstwa rolne i hodowlane,
  • szpitale, hotele, internaty, domy akademickie, bursy, obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie,
  • wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej,
  • obiekty w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów,
  • sieć kanalizacji sanitarnej.

Jak często przeprowadza się deratyzację?

Powszechnie uważa się, zwłaszcza wśród osób nieobeznanych z tematem, że likwidacja gryzoni na terenie budynku wymagana jest tylko wtedy, gdy pojawia się problem. Takie podejście jest błędne, nawet w przypadku prywatnych posesji. Dla wielu działalności, skuteczna deratyzacja firmy jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

Obiekty handlowe, takie jak sklepy, lokale gastronomiczne, hotele, szpitale, magazyny żywności, akademiki czy miejsca składowania odpadów, podlegają ogólnopolskim ustawom o utrzymaniu czystości w gminach oraz przeciwdziałaniu zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi. Na tej podstawie nieprzeprowadzona w odpowiednim terminie deratyzacja sklepów lub innych miejsc przechowywania żywności podlega karze grzywny.

Wiele gmin ustala jako standard obowiązek przeprowadzania deratyzacji dwa razy w ciągu roku: na wiosnę i jesienią. Regularność w tej kwestii jest niezwykle ważna, ponieważ gryzonie nie tylko niszczą wszelkie zapasy pożywienia, ale również mogą roznosić groźne dla życia człowieka bakterie i wirusy. Należy przez cały rok stosować się do zasad profilaktyki i na bieżąco monitorować sytuację.

zabieg dezynfekcji
Bezpieczeństwoi i higiena pracy

Deratyzacja - Profilaktyka

W zabezpieczaniu obiektów przed gryzoniami bardzo ważną rolę pełni profilaktyka. Wszelkie nieszczelności obiektów, ścian, drzwi, okien, otworów technologicznych powinny być na bieżąco naprawiane. Nawet niewielkie nieszczelności już od 5 mm umożliwiają niewielkim gryzoniom przedostawanie się do budynków.

Wszystkie otwory wejściowe do obiektów powinny być dokładnie zamykane i uszczelnione. Należy również zabezpieczyć otwory ściekowe i kanalizacyjne. Powinny być zabezpieczone kratkami.

Konieczne jest również właściwe utrzymanie terenu zewnętrznego wokoło obiektu. Na terenie wokół obiektu trawa musi być krótko przycięta. Należy przycinać krzewy i zarośla. Regulacja zieleni eliminuje naturalne kryjówki dla gryzoni oraz ogranicza dostęp do źródeł wody, którą gromadzą rośliny.

Wszelkie odpady w tym odpady komunalne i poprodukcyjne szczególnie przy produkcji spożywczej, należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Pojemniki należy regularnie opróżniać oraz czyścić i w miarę możliwości dezynfekować. VACO w oparciu o własną linię urządzeń deratyzacyjnych projektuje i buduje systemy monitorowania i zwalczania gryzoni.

Deratyzacja prywatnych posesji i mieszkań

Skuteczna deratyzacja mieszkań i prywatnych posesji nie podlega żadnemu obowiązkowi. Inaczej jest w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Zarządcy budynku muszą dbać o przestrzeganie prawa na terenie budynku. Dotyczy to także terminowej deratyzacji.

Zwalczanie gryzoni w piwnicy, zsypie na śmieci, na strychu czy klatce schodowej (ogólnie pojętej przestrzeni wspólnej) należy do obowiązków zarządcy. Lokatorzy mogą zażądać deratyzacji we własnym mieszkaniu jeśli tylko zachodzi taka potrzeba.

Bezpieczeństwoi i higiena pracy
Bezpieczeństwoi i higiena pracy

Czy deratyzacja może być niebezpieczna?

Czynności likwidacyjne wymagają zastosowania m.in. środków chemicznych oraz fizycznych, np. z pomocą pułapek czy specjalnie przygotowanych lepów. Urządzenia mechaniczne są popularne zwłaszcza przy deratyzacji mieszkań, z kolei w dużych obiektach stosuje się najczęściej metody chemiczne lub połączenie tych dwóch.

Ze względów bezpieczeństwa technicy DDD zawsze wyraźnie oznaczają miejsca, w których zostały wystawione pułapki lub wyłożone preparaty na gryzonie. Unikalne karmniki deratyzacyjne zaprojektowane i stosowane przez VACO są zabezpieczone kluczykami przed niepożądanym otwarciem.

Warto podkreślić, że deratyzacja firmy, sklepu czy mieszkania przeprowadzana jest wyłącznie przy użyciu zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia preparatów. To gwarancja bezpieczeństwa.

Sprawdź również nasze usługi dezynskecji oraz dezynfekcji.

FAQ

Jest to zabieg, który ma na celu zwalczanie szkodliwych gryzoni takich jak szczury i myszy. Przenoszą one niebezpieczne dla człowieka choroby zakaźne, przez co zagrażają jego zdrowiu. Ponadto szkodniki te powodują różnego rodzaju szkody gospodarcze: przegryzają kable, zanieczyszczają żywność czy wodę. Problemy te dotyczą zarówno prywatnych domów, jak i całych kamienic czy większych budynków. Gryzonie przyczyniają się do zniszczeń instalacji telekomunikacyjny, a nawet sieci wodno-kanalizacyjnych. Są to bardzo żywe i inteligentne stworzenia, które ciągną do ciepła i pożywienia. Takie warunki sprzyjają rozmnażaniu, a wzrost ich populacji przekłada się na większe zagrożenie dla zdrowia człowieka. Deratyzacja to nie tylko proces zwalczania szczurów, lecz także kun, kretów i nornic – te zwierzęta również bardzo lubią zadomowić się na terenie domu czy ogrodu. Zabieg ten rozpocząć należy od zidentyfikowania typu szkodnika i następnie zlokalizowania jego siedlisk. Po przeprowadzeniu skutecznej deratyzacji powinno się ją prewencyjnie powtarzać.

Do deratyzacji wykorzystywane są silne środki chemiczne, mechaniczne pułapki, a także naturalne biologiczne metody. W przypadku zabiegów w budynkach najpopularniejsze są metody mechaniczne, tj. pułapki żywołowne lub zatrzaskowe na myszy czy szczury. Za ich pomocą, w sposób bezpieczny dla małych dzieci oraz innych zwierząt, można odławiać gryzonie.

Kolejna metoda bazuje na trutkach typu rodentycydy czy pestycydy, które wpływają na zmniejszenie krzepliwości krwi gryzonia, co w konsekwencji prowadzi do krwotoku wewnętrznego. Stosowana jest ona zarówno jako profilaktyka w zwalczaniu gryzoni, jak i na etapie ich tępienia. Trutki stosuje się głównie na zewnątrz budynków, wykładając je w specjalnych, zamykanych stacjach deratyzacyjnych, gdzie zabezpieczone są przed ludźmi i innymi zwierzętami.

Jeśli chodzi o metodę biologiczną, to stanowią ją inne zwierzęta domowe. Koty i psy za pomocą swoich łowieckich instynktów mogą doprowadzić do schwytania szkodników – jednak przy większej liczebności gryzoni nie jest to wystarczająco skuteczne podejście.

Deratyzacja prywatnych posesji i mieszkań nie podlega żadnym regulacjom prawnym. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku m.in. budynków mieszkalnych, lokali handlowych, przemysłowych, szpitali, hoteli i innych obiektów. W miejscach takich deratyzacja jest powinnością zarządcy, którego obowiązuje ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – jej nieprzeprowadzenie grozi grzywną. Pod szczególną uwagę należy wziąć miejsca, w których umieszczone są piece, węzły grzewcze czy odpady komunalne. Według regulacji prawnych należy wykonywać ją profilaktycznie dwa razy do roku, najczęściej w okresie wiosennym i jesiennym oraz za każdym razem, gdy pojawią się gryzonie. Bardzo ważne jest stałe monitorowanie sytuacji. Niezauważenie gryzoni w odpowiednim momencie może skutkować poważnymi stratami gospodarczymi, a w najgorszym wypadku przyczynia się do problemów natury zdrowotnej. W przypadku lokali użytku publicznego czy budynków mieszkalnych deratyzację wykonywać można na własną rękę — jednak często bywa ona nieskuteczna. Najlepszym rozwiązaniem będzie powierzenie jej technikom DDD firmy VACO. Posiadają oni wiedzę i doświadczenie, dlatego dobiorą odpowiednie metody i skorzystają wyłącznie z zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia preparatów, które zapewniają gwarancję bezpieczeństwa.

Cena deratyzacji zależeć będzie przede wszystkim od gatunku szkodników i ich ilości. Bardzo ważny jest też metraż miejsca, w którym zadomowiły się gryzonie oraz rodzaj metody wykorzystanej do ich zwalczenia. W firmie VACO cena jest wypadkową wcześniej wymienionych czynników oraz specyfiki miejsca, obiektu. Po ustaleniu metrażu obiektu oraz specyfiki prowadzonej w nim działalności, możliwe jest podanie ceny deratyzacji.

W przypadku zabiegu wewnątrz mieszkania kwota oscyluje od 80 do 130 zł. Natomiast jeśli chodzi o domy, zakres cenowy zwiększa się do 130-180 zł. Z kolei cena deratyzacji budynków mieszkalny przeliczana jest na ilość klatek schodowych. Najdroższym zabiegiem deratyzacyjnym jest ten wykonywany na kunach i kosztuje on ok. 500 zł.

Z racji na orientacyjną wartość przedstawionych powyżej zabiegów, warto bezpośrednio skontaktować się z firmą VACO w celu ustalenie zindywidualizowanej wyceny. Często, do ustalenia ceny za usługę, wystarczy krótka rozmowa telefoniczna. Pozwoli ona także zaproponować skuteczne rozwiązanie dostosowane do Twojego problemu.

Uwaga: Nie prowadzimy deratyzacji dla konsumentów. W celu uzyskania takiej wyceny zapraszamy do kontaktu.

Deratyzacja to niezbędny proces zwalczania szkodników, pozwalający ograniczyć zagrożenia dla ludzi i hodowli zwierząt. Szkodniki, ze względu na warunki w jakich żyją, bardzo często są nosicielami różnych niebezpiecznych dla człowieka chorób, takich jak włośnia czy gorączka szczurza. Zakazić się nimi można nie tylko przez ugryzienie, lecz także przez zjedzenie pokarmu skażonego przez tego szkodnika lub wypicie zainfekowanej wody. Pojawienie się plagi gryzoni jednocześnie może spowodować wielkie szkody w budynkach mieszkalnych czy większych lokalach handlowych. Ze względu na ostre zęby szczury potrafią wgryzać się w listwy, drewniane ściany, instalacje elektroniczne itd. Dlatego zwalczanie gryzoni zapewni bezpieczeństwo dla twojego domu czy lokalu, którym zarządzasz i zaoszczędzi Ci niepotrzebnego stresu.

Tak więc, usługa deratyzacji chroni przed chorobami, utratami żywności oraz innymi szkodami natury gospodarczej. Jej niewątpliwą zaletą jest zachowanie bezpieczeństwa i czystość w miejscach codziennego użytku.

Deratyzator czy inaczej dezynfektor to pracownik, który za pomocą profesjonalnych środków chemicznych i mechanicznych zwalcza szkodliwe dla człowieka gryzonie czy chorobotwórcze drobnoustroje. Zakres tego zawodu wychodzi poza tępienie myszy czy szczurów i obejmuje także zabiegi dezynsekcji i dezynfekcji. W przypadku dezynsekcji przeprowadzone postępowanie ma na celu tępienie owadów, ich larw czy gniazd szerszeni. Natomiast jeśli chodzi o dezynfekcję, podejmowane działania dążą do zredukowania ilości drobnoustrojów typu bakterie, wirusy i grzyby. Technik DDD wykonuje czynności takie jak opryskiwanie i rozpylanie silnie trujących gazów, ustawianie pułapek mechanicznych czy oklejanie siedlisk szkodników toksycznymi żelami. Warto podkreślić, że zawód ten wiąże się z ryzykiem zatruć wynikających ze stosowanych środków chemicznych. Dlatego pracownik DDD, szczególnie w przypadku dezynfekowania powierzchni, ma obowiązek zakładania specjalnego kombinezonu ochronnego, który zabezpiecza go przed bezpośrednim kontaktem z preparatami jakich używa do zabiegów. W przypadku środków takich jak rodentycydy lub pestycydy konieczne jest stosowanie się do ogólno przyjętych zasad BHP.

Zapraszamy do kontaktu

W VACO korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych preparatów oraz wysokiej klasy sprzętu, co zwiększa efektywność podjętych działań deratyzacyjnych.
Zadzwoń pod numer 801 801 570

lub napisz na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bezpieczeństwo sanitarne i zarządzanie ryzykiem związane z występowaniem szkodników.

ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław

Infolinia 801 801 570

NIP 894-14-42-800
KRS 0000262000

ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław

Helpline 801 801 570

NIP 894-14-42-800
KRS 0000262000

KRS 0000262000, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy wpłacony w całości: 470 000 zł, NIP 894 14 42 800

Copyright © 2023 VACO sp. z o.o. 

VACO sp. z o.o
Private share company, registered in the District Court of Wrocław - Fabryczna, VI Commercial Department,
Registration No. (KRS): 0000262000 , Tax ID (NIP): 894-14-42-800, The share capital: 470 000,00 PLN, fully paid up.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem