Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest VACO sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław (zwana dalej VACO).

VACO szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne.

Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.

1. Cele przetwarzania danych osobowych:

  • wykonanie umowy o świadczenie usług (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego),
  • kontakt telefoniczny w celach związanych z obsługą umowy za pośrednictwem infolinii,
  • kontakt telefoniczny w sprawach innych niż obsługa umowy lub świadczenie usług,
  • obsługa zapytań składanych przez elektroniczne formularze kontaktowe m. in. nawiązanie kontaktu i udzielenie odpowiedzi na zapytanie,
  • marketing bezpośredni z użyciem środków komunikacji elektronicznej,
  • nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowych.

2. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania - do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

4. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, będziemy je przetwarzać do czasu jej wycofania, co możesz uczynić w każdym momencie.

5. Przysługuje Ci prawo do wglądu w Twoje dane osobowe, ich poprawy, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia. Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu lub gdy istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących nam roszczeń.

6. Nasz system informatyczny spełnia bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa, zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym, w związku czym powierzone nam dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

7. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych współpracujemy z ekspertami z branży IT, którzy stale dostosowują nasz system informatyczny do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń.

8. W celu zapewnienia niezawodności i najwyższej jakości usługi korzystamy z zewnętrznych rozwiązań informatycznych, oferowanych przez najlepszych w Polsce dostawców, którzy zapewniają przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Podmioty z którymi współpracujemy mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych jedynie w zakresie potrzebnym do realizacji oferowanych przez nie usług np. hosting serwerów pocztowych, wysyłka newslettera, obsługa korespondencji, dostawa towaru itp.

9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy, do państw trzecich.

10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku naruszenia prawa lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

11. Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem /telefonem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem, kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia całkowitego korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.

12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala nam na bezpośrednią identyfikację użytkownika.

13. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.

14. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:

  • charakterze bezprawnym,
  • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych używanych przez VACO lub inne podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

15. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.

16. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

17. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa proszę nas o tym poinformować. Możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

18. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.

Bezpieczeństwo sanitarne i zarządzanie ryzykiem związane z występowaniem szkodników.

ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław

Infolinia 801 801 570

NIP 894-14-42-800
KRS 0000262000

ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław

Helpline 801 801 570

NIP 894-14-42-800
KRS 0000262000

KRS 0000262000, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy wpłacony w całości: 470 000 zł, NIP 894 14 42 800

Copyright © 2021 VACO sp. z o.o. 

VACO sp. z o.o
Private share company, registered in the District Court of Wrocław - Fabryczna, VI Commercial Department,
Registration No. (KRS): 0000262000 , Tax ID (NIP): 894-14-42-800, The share capital: 470 000,00 PLN, fully paid up.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem