Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Misja

Jesteśmy stabilną Firmą łączącą długoletnie doświadczenie oraz tradycję z nowoczesnym spojrzeniem na biznes.
Zapewniamy bezpieczeństwo sanitarne, ekonomiczne i wizerunkowe naszym klientom.
Kierujemy się zasadami pełnego partnerstwa wobec klientów, dostawców oraz pracowników.
Tworzymy przyjazny i kompetentny zespół, dzięki czemu stale zwiększamy udział w obsługiwanym rynku.

Wizja

 • Ceniony dostawca nowoczesnych rozwiązań dla usług w poszczególnych branżach.
 • Innowacyjność i zrównoważony rozwój, zapewniający trwały wzrost wartości firmy oraz pełną satysfakcję Klientów.
 • Utrzymanie i wzmocnienie pozycji rynkowej.
 • Ukierunkowanie na rozwój biznesu z poszanowaniem środowiska i człowieka.

Cele i ciągłe doskonalenie

W obszarach: jakości, środowiskowym i bhp są realizowane w zgodzie z poniższymi deklaracjami.

I. Polityka Jakości

 • Prowadzenie analizy ryzyk i szans mających wpływ na możliwość osiągania celów jakościowych i w celu sprawdzenia, czy funkcjonujące procesy nie generują niepożądanych skutków.
 • Realizowanie wymagań oraz utrzymanie pełnego zaufania klientów dzięki wysokiej jakości oferowanych usług , oraz dobrze wyszkolonej, zorganizowanej i zaangażowanej załodze.
 • Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawnymi.
 • Staranny dobór i odpowiednia współpraca z dostawcami.
 • Wdrażanie nowych technologii i rozwijanie podejścia projektowego.
 • Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawnymi.
 • Zwiększenie skuteczności działania poprzez ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 i utrzymanie certyfikatu.

II. Polityka Środowiskowa

 • Zarządzanie aspektami środowiskowymi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów znaczących.
 • Prowadzenie analizy ryzyk i szans dla znaczących aspektów środowiskowych.
 • Określenie wymagań środowiskowych w działaniach, wyrobach i usługach firmy, które możemy nadzorować i na które mamy wpływ.
 • Prowadzenie bezpiecznej dla środowiska i ludzi gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami prawa.
 • Działania zmierzające do ochrony zasobów naturalnych poprzez ograniczanie zużycia materiałów niebezpiecznych, energii elektrycznej, papieru i paliw.
 • Stosowanie w usługach środków i urządzeń sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa dla ludzi i otoczenia.
 • Stałe podnoszenie wiedzy i poszerzanie świadomości wszystkich pracowników w zakresie ochrony środowiska.
 • Ustalenie wymagań w zakresie ochrony środowiska w stosunku do dostawców oraz w miarę możliwości ich egzekwowanie.
 • Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi prawami i normami w zakresie ochrony środowiska oraz wewnętrznymi regułami firmy.
 • Zwiększenie skuteczności działania poprzez ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001 i utrzymanie certyfikatu.

III. Polityka BHP

 • Prowadzenie analizy ryzyk i szans w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy i w zarządzaniu ryzykiem zawodowym.
 • Zapobieganie wypadkom przy pracy szczególnie związanych z zagrożeniami chemicznymi i ruchem drogowym.
 • Minimalizacja ryzyka powstawania chorób zawodowych.
 • Monitorowanie warunków środowiska pracy, systematyczne identyfikowanie zagrożeń i czynników szkodliwych, ich ocena oraz podejmowanie działań w celu ograniczenia ryzyka zawodowego.
 • Podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników przy działaniach na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony zdrowia oraz systematyczne zwiększanie ich zaangażowania.
 • Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP.
 • Zwiększenie skuteczności działania poprzez ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z PN-N 18001 i utrzymanie certyfikatu.
Zarząd VACO sp. z o.o. zapewnia zasoby i środki niezbędne do realizacji założeń niniejszej polityki oraz deklaruje utrzymanie zgodności systemu zarządzania z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001:2004.
Polityka niniejsza jest znana i realizowana przez wszystkich pracowników, a także udostępniana zainteresowanym stronom. Każdy egzemplarz Polityki jest nadzorowany.
Bezpieczeństwo sanitarne i zarządzanie ryzykiem związane z występowaniem szkodników.

ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław

Infolinia 801 801 570

NIP 894-14-42-800
KRS 0000262000

ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław

Helpline 801 801 570

NIP 894-14-42-800
KRS 0000262000

KRS 0000262000, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy wpłacony w całości: 470 000 zł, NIP 894 14 42 800

Copyright © 2023 VACO sp. z o.o. 

VACO sp. z o.o
Private share company, registered in the District Court of Wrocław - Fabryczna, VI Commercial Department,
Registration No. (KRS): 0000262000 , Tax ID (NIP): 894-14-42-800, The share capital: 470 000,00 PLN, fully paid up.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem