SCS System - Sensor Collecting System od VACO - nowe oblicze usługi.

Nowe idee - IoT (ang. Internet of Things) w branży DDD.

VACO Sensor Collecting System (SCS) – kontrola czynników wpływających na jakość produkcji. Powiadomienia SMS i e-mail.

Pomiar temperatury
Pomiar wilgotności
Pomiar ciśnienia
Rejestrator wibracji
Pomiar jakści powietrza
Pomiar odchyleń

Jakie dane monitoruje system SCS - VACO?

Rosną potrzeby Klientów związane z utrzymaniem najwyższych rygorów bezpieczeństwa i jakości produkcji. Pełne zabezpieczenie obiektów i ograniczenie ryzyk wymaga monitorowania wielu czynników, w tym obecności szkodników.

System SCS to kompletny system zdalnego monitorowania parametrów i procesów zachodzących w obiektach, w których warunki produkcji oraz warunki „atmosferyczne” są ściśle określone.

System SCS przeznaczony jest do obiektów, w których kluczowe jest zachowanie właściwych parametrów środowiskowych związanych z produkcją, takich jak, np.: temperatura, wilgotność, ciśnienie, drgania, jakość powietrza. System zbiera dane z czujników i gdy odbiegają od założonych parametrów natychmiast wysyła powiadomienia SMS i e-mail.

Do przesyłu danych system SCS wykorzystuje fale radiowe. Jest autonomiczny, jego montaż nie wymaga ingerencji w istniejącą infrastrukturę, czy udostępniania sieci Wi-fi. Może być też montowany w samochodach - chłodniach w celu monitorowania temperatury.

Główne cechy systemu SCS

 • Autonomiczny
 • Bezprzewodowy
 • Wykorzystuje fale radiowe
 • Skalowalny
 • Efektywny i wydajny
 • Prosty w konfiguracji
 • Umożliwia stały monitoring
 • Automatyzuje proces
 • Dane w chmurze
 • Odporny na uszkodzenia

Komunikacja bezprzewodowa i rozwój IoT w istotny sposób wpłynęły na najnowszy projekt VACO - Sensor Collecting System.

Wykorzystanie technologii, danych i wiedzy jest kluczem do zapewniania właściwych warunków do bezpiecznej produkcji. Jakość produktów wynika z procesów technologicznych zachodzących w odpowiednich parametrach środowiskowych.

Jakie główne moduły udostępnia system SCS?

e-TRAP - błyskawiczna informacja o schwytaniu gryzonia.

Moduł e-TRAP umożliwia kontrolę obecności gryzoni w obiektach w trybie ciągłym. e-TRAP – pułapka żywołowna z powiadomieniem to pewność że schwytanie gryzonia wywoła natychmiast alarm.

e-TH stała kontrola temperatury i wilgotności - zgodnie z założeniami.

Moduł e-TH zbiera dane z czujników mierzących temperaturę i wilgotność. Każde przekroczenie zadanych parametrów w górę czy w dół, powoduje wysłanie SMS i e-maila z powiadomieniem.

SENSORS – bieżąca kontrola dowolnych zadanych parametrów.

SENSORS monitoruje różne parametry i procesy. Wykorzystuje różne rodzaje sensorów.
Ułatwia zarządzanie automatyką techniczną i utrzymanie parametrów na założonym poziomie.

Wysłać dodatkowe informacje?
Wypełnij formularz.

Więcej o systemie SCS od VACO

Nowoczesne rozwiązania oparte o IoT pozwalają na budowanie inteligentnych systemów monitorujących obiekty i pozwalających na kontrolę stanu ich zabezpieczenia w trybie ciągłym.

Wieloletnie doświadczenie w monitorowaniu szkodników, znajomość przepisów oraz poszerzona wiedza o bezpieczeństwie produkcji umożliwiły opracowanie systemu SCS.

SCS to kompleksowe rozwiązanie, które daje pełen obraz obiektu. Na bieżąco pokazuje przekroczenia parametrów istotnych w procesach produkcyjnych oraz stan zabezpieczenia przed szkodnikami.

e-TRAP - innowacyjne rozwiązanie które wykorzystuje specjalnie zaprojektowaną pułapkę z modułem powiadomienia.

e-TRAP - monitoring gryzoni w obiektach w trybie ciągłym.

Bieżąca kontrola prowadzona w specjalnie zaprojektowanych chwytaczach żywołownych, gwarantuje że każde schwytanie gryzonia uruchomi błyskawiczne powiadomienie, które otrzyma Klient oraz VACO.
Rozwiązanie e-TRAP dostarcza informacje na bieżąco 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Zmiana technologii świadczonej usługi w istotny sposób podnosi jej jakość, pozwalając na stałą kontrolę aktywności gryzoni wewnątrz obiektu w zamian kontroli wykonywanych w trybie tygodniowym czy miesięcznym.

Jak działa e-TRAP? Obejrzyj animację.

Zalety e-TRAP:

 • Skalowalny - możliwość dostosowania do obiektów różnej wielkości.
 • Prosty w konfiguracji - składa się z pułapek, stacji bazowej i aplikacji.
 • Monitoring 24 h/ 7 dni - natychmiastowa informacja o szkodniku, błyskawiczna reakcja.
 • Automatyzuje proces - spięte w sieć urządzenia zastępują pracę człowieka.
 • Dane dostępne w chmurze - dostęp do bieżących danych z dowolnego miejsca.
 • Wydajny - umożliwia wielokrotne wyłapanie szkodników.
 • Odporny na uszkodzenia takie jak: działanie warunków atmosferycznych, uszkodzenia mechaniczne.

Jaką przewagę daje e-TRAP w stosunku do usługi wykonywanej metodą tradycyjną?

Dotychczas usługa monitoringu gryzoni oparta była o tradycyjne chwytacze, które wymagały systematycznej kontroli. Pracownicy Klienta lub Technicy VACO odpowiedzialni byli za kontrolę wszystkich pułapek, które znajdowały się w obiekcie. W przypadku rozbudowanych systemów, kontrola taka zajmowała znaczący czas. Fakt, że odbywała się zgodnie z harmonogramem opóźniał informację o pojawieniu się gryzonia.

e-TRAP ma własny system kontroli. Poza kontrolą obecności szkodników, system sprawdza stan i gotowość do działania wszystkich chwytaczy znajdujących się w obiekcie.
Mechaniczne zniszczenie któregokolwiek z chwytaczy, wyczerpanie baterii, powoduje „zniknięcie” sygnału urządzenia w systemie. Zdarzenie uruchamia powiadomienie wysyłane do Pracownika Klienta i do VACO.

System e-TRAP to przełomowe rozwiązanie dla wszystkich firm, które nie mogą pozwolić sobie na przestoje spowodowane obecnością gryzoni i koniecznością przeprowadzenia nieplanowanych usług deratyzacyjnych.

Bezpieczeństwo sanitarne i zarządzanie ryzykiem związane z występowaniem szkodników.

ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław

Infolinia 801 801 570

NIP 894-14-42-800
KRS 0000262000

ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław

Helpline 801 801 570

NIP 894-14-42-800
KRS 0000262000

KRS 0000262000, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy wpłacony w całości: 470 000 zł, NIP 894 14 42 800

Copyright © 2023 VACO sp. z o.o. 

VACO sp. z o.o
Private share company, registered in the District Court of Wrocław - Fabryczna, VI Commercial Department,
Registration No. (KRS): 0000262000 , Tax ID (NIP): 894-14-42-800, The share capital: 470 000,00 PLN, fully paid up.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem