Właściwe gospodarowanie odpadami świadczy o odpowiedzialności Twojej firmy.

VACO bezpiecznie i ekologiczne gospodaruje odpadami.

W sieciach handlowych przeterminowane towary stają się odpadami. W restauracjach i obiektach gastronomicznych powstają odpady pokonsumpcyjne. Zakłady mięsne i masarnie w procesie przetwórczym wytwarzają produkty odzwierzęce kategorii 3. Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami jest Unijnym wymogiem.

Zbieramy i transportujemy:

 • produkty przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,
 • odpady pochodzące z punktów żywienia zbiorowego,
 • materiał kat. 3.

Co zapewniamy?

 • harmonogram odbioru odpadów,
 • raporty z ilości odbiorów i masy odpadów,
 • pojemniki (od 60l do 240l),
 • odbiór odpadów własnym specjalistycznym transportem.

Odbieramy odpady z:

 • sklepów spożywczych, supermarketów i hipermarketów,
 • restauracji, stołówek, barów,
 • zakładów produkcji spożywczej,
 • ubojni i zakładów przetwórstwa mięsnego,
 • piekarni i cukierni.

Jak działamy?

 • terminowo,
 • odpowiedzialnie,
 • bezpiecznie dla ludzi i środowiska.

Kompleksowa usługa


Jesteśmy wyspecjalizowanym partnerem w odbiorze produktów przeterminowanych i nienadających się do sprzedaży. Współpracujemy z zakładami obrotu żywnością, w tym z licznymi sieciami handlowymi.

Zgodnie z obowiązującym prawem podpisujemy umowy na usługę odbioru odpadów. Świadczymy usługę kompleksową. Odbieramy i przekazujemy do utylizacji przeterminowane i wybrakowane produkty spożywcze.

Transportujemy odpady z miejsca wytworzenia do miejsca unieszkodliwienia. Świadczymy załadunek odpadów i ważenie w momencie odbioru. Dostarczamy specjalistyczne pojemniki do zbierania odpadów. Wymieniamy pojemniki na czyste i zdezynfekowane.

Działamy zgodnie z harmonogramem ustalonym zgodnie z potrzebami klienta. W razie potrzeby świadczymy odbiory interwencyjne. Ewidencjonujemy masę odbieranych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

Prowadzimy pełną dokumentację odbioru odpadów potwierdzającą przekazanie odpadów do unieszkodliwienia.

Możliwość kompleksowej usługi sanitarnej: odbiór odpadów i zabezpieczenie przed szkodnikami.


Wystawiamy dokumenty:

 • Karta Ewidencji Odpadów - wystawiana przy każdorazowym odbiorze odpadów lub w systemie miesięcznym,
 • Protokół odbioru odpadów – wewnętrzny dokument potwierdzający odbiór odpadów; stanowi podstawę do wystawiania miesięcznych Kart Przekazania Odpadów (KPO),
 • Spersonalizowane i szczegółowe raporty z ilości odbioru i masy odpadów – wystawiane na życzenie klienta.

Usługa realizowania jest na mocy pozwolenia Prezydenta Miasta Wrocław na zbieranie oraz transport odpadów, zgodnie obowiązującym w tym zakresie przepisami prawa.

Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21)

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923);

Rozporządzeniem (WE) Nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009r., określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego , nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (…).

Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2014 poz. 1577)

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973);

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1674)

Zapraszamy do kontaktu

Zadzwoń pod numer 801 801 570
lub napisz na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Bezpieczeństwo sanitarne i zarządzanie ryzykiem związane z występowaniem szkodników.

O VACO

About VACO

Kontakt

Contact

ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław

Infolinia 801 801 570

NIP 894-14-42-800
KRS 0000262000

ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław

Helpline 801 801 570

NIP 894-14-42-800
KRS 0000262000

KRS 0000262000, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy wpłacony w całości: 470 000 zł, NIP 894 14 42 800

VACO sp. z o.o
Private share company, registered in the District Court of Wrocław - Fabryczna, VI Commercial Department,
Registration No. (KRS): 0000262000 , Tax ID (NIP): 894-14-42-800, The share capital: 470 000,00 PLN, fully paid up.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem